Ma 2021.03.01. Albin névnapja van.

Termékek


Felhasználási feltételek - ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - ÁSZF - www.GlobeNails.hu

Kérjük, olvassa el figyelmesen a honlapunkkal és webáruházunkkal kapcsolatos, annak használatára irányadó szabályokat és Általános Szerződési Feltételeket tartalmazó alábbi tájékoztatót, amely részletes információval szolgál Önnek arra vonatkozóan, hogy az általunk kínált termékeket, képeket, leírásokat és információkat milyen módon illetve feltételek mellett használhatja fel.

Vásárlása előtt a "Szállítási információk" a "Kérdések - Válaszok" és az "Adatvédelmi nyilatkozat" menüpontot is figyelmesen olvassa végig!

Webáruházban megtalálható termékeknél feltüntetett árak, végfelhasználói eladási árak. A termékárak a szállítási költséget nem tartalmazzák.

1. Felelősség a honlap tartalmáért
A honlapunkon megjelenő adatokat és információkat törekszünk a lehető legnagyobb gondossággal, többszöri ellenőrzés mellett összeállítani illetve közölni. Ennek ellenére nem zárható ki annak lehetősége, hogy egyes esetekben szerkesztési vagy más külső ok folytán téves vagy hiányos adatok kerülnek honlapunkra.
 
2. A honlap tartalmának felhasználása illetve védelme
Szeretnénk felhívni szíves figyelmét arra, hogy a honlapunkon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák, illetve a honlap Ön képernyőjén megjelenõ kialakítása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései értelmében védelem alatt állnak. Ennek megfelelően a honlapunkon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák és grafikák csak abban az esetben használhatók fel, ha minden esetben cégünk erre írásban engedélyt nem ad, feltéve továbbá, hogy az említett felhasználás csak ismeretterjesztés céljából történik és az sem az Ön, sem az Ön közvetítésével más harmadik természetes vagy jogi személy kereskedelmi, illetve egyéb jövedelemszerző tevékenységét nem szolgálja és az adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák és grafikák módosítás nélkül kerülnek felhasználásra. 

Weboldal kialakítása, grafika, design, weboldal, mint szerzői mű, szerzői jog:
Tekintettel arra, hogy honlapunk egyedi kialakítása illetve elrendezése a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint külön védelem alatt is áll, az sem részben sem egészben nem másolható le kivéve, ha erre cégünktől Ön kifejezetten engedélyt kap. 


3. Védjegyek oltalma:
Globe Nail System, ESN, CLD Creative Lash Design, Impressio Nails termékeinek és egyéb általunk kizárólagosan forgalmazott termékek elnevezése a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény és egyéb, Magyarországon kihirdetett és hatályos nemzetközi egyezmények védelme alatt áll, annak használatára illetve a használat engedélyezésére csak a védjegytulajdonos (Globe Nail System - Horizont Globe Kft.) cég és a kizárólagos forgalmazó (Horizont Globe Kft.) jogosult.

A védjegyek és logók bármilyen jellegű felhasználásától, az azzal való visszaéléstől, illetve bármiféle, a fentiekben említetthez hasonló vagy azzal összetéveszthető márkanév, kereskedelmi név vagy logó használatától vagy ezek közvetlen vagy közvetett magyarországi és nemzetközi használatától és vonatkozó kérelem benyújtásától Ön tartózkodni köteles. A honlapunkon említett egyéb védjegyek, márkanevek és logók tulajdonosa a gyártó személy vagy szervezet, melyek ezzel kapcsolatos jogai a fentiekkel megegyező védelem alatt állnak.

4. Szerződéskötés (17/1999. II.5.) 45/2014. II. 26. Kor. rendelet alapján:
Üzlethelyiségen kívül a távollevő felek között kötött szerződés digitális adathordozón.
Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a Horizont Globe Kft., GlobeNails.hu Felhasználási Feltételeinek (cégadatok a "Weboldal Üzemeltető" menü alatt található) minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában történik megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

- Regisztrációkor, a megrendelés elküldésével és annak a cégünk által történő visszaigazolásával a (17/1999.II.5.) 45/2014. II. 26. Korm. rendelet alapján távollévők közötti magyar nyelvű, határozatlan idejű szerződés jön létre a Horizont Globe Kft. mint Eladó, valamint a Megrendelő, mint Vevő között a fentebb és továbbiakban említett feltételekkel. A webáruházat Ön csak saját felelősségére használhatja.
- A GlobeNails.hu weboldalon megadott jelszó felhasználási módjáért, tárolásáért, titokban tartásáért kizárólag a Vevő a felelős. Amennyiben a Vevő tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, bármikor megváltoztathatja azt fiókjában vagy jelezheti felénk az info@globenails.hu e-mail címen.
- A határozatlan idejű szerződés a Vevő és az Eladó között bármikor megszüntethető, semmilyen szóbeli vagy írásos formát nem igényel.
- A magyar nyelvű szerződés (termék megrendelés) utóbb hozzáférhető a Vevő (saját fiók) és az Eladó részére egyaránt.
- Regisztráció során a Vevő adatai adatbázisunkban elmentésre kerül melyet cégünk mint bizalmasan kezel és továbbít az I-Design Kft. (6723, Szeged, Hont F. u. 6/A) mint adatkezelő és adattároló részére. Kiszállításhoz szükséges adatokat a szállító cégen kívül más, harmadik személynek nem adjuk ki. Vevő által megadott adatok: Vezetéknév, keresztnév vagy cégnév, irányítószám, számlázási és szállítási cím, telefonszám.
- Ön jogosult a regisztrációját bármikor töröltetni az info@globenails.hu email címre küldött kéréssel. A törlés nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs lehetőség, a felhasználói fiókja megszűnik. Új fiók létrehozásához ismételt regisztráció szükséges.
- Webáruházunkban lehetőség van regisztráció nélkül is vásárolni. Ilyen esetben a Vevő és az Eladó között nem jön létre üzlethelyiségen kívül a távollevő felek között kötött szerződés, mivel a regisztráció nélküli egyszeri vásárlások alkalmával nem tárolunk személyes adatokat a Vevő oldaláról, saját felhasználói fiók nem készül. Ez esetben a kosárba rakott termékek megvásárlásakor minden alkalommal ki kell tölteni a számlázáshoz és szállításhoz szükséges adatokat és el kell fogadni a GlobeNails.hu Általános Szerződési Feltételeit.
- Az Eladó köteles a DPD futárszolgálat által a Vevő által a megrendelése alapján kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy az Eladó köteles haladéktalanul tartós adathordozón (e-mail) vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.
- Ha egy Vevő a második rendelésekor sem veszi át az általa kért csomagot és a szállító cég visszaszállítja hozzánk, akkor a következő megrendelését csak előre fizetéssel tudjuk teljesíteni, így megkímél bennünket néhány felesleges kiadástól.
- A Vevő beleegyezését adja, hogy az Eladó tartós adathordozón (e-mail) közölhet információt és közöttük a kapcsolattartás is ilyen módon történhet.
- Vevőt a megrendelt termékekért fizetési kötelezettség terheli, amely módját a fizetési lehetőségek közül a Vevő választja ki a neki megfelelő formában.
- Határozatlan szerződési forma szerint a Vevőt az aktuális megrendeléséből származó, a mellékelt számlán található egyszeri összeg terheli. További költség a Vevőre nem terhelhető.
- A Vevő köteles az általa feladott Megrendelésen megjelölt és az Eladó által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, az Eladó által küldött visszajelzésen feltüntetett vételárat - mely a termékek szállítási költségeit is tartalmazza - készpénzben a kézbesítő szállító cég munkatársa részére kifizetni. (utánvét esetén)
- Eladó a webáruházban megrendelhető termékek árát, körét, leírását és darabszámát bármikor megváltoztathatja.
- A termék használatlan állapotban való visszaszolgáltatás kötelezettsége nem terjed ki arra az esetre, ha a Vevő hibás/téves teljesítés miatt áll el a szerződéstől.
- A weboldalon található telefonszámok normál, a telefonszolgáltató által meghatározott díjak alapján hívható. (nem emeltdíjas)
- Nem minősül távollevők között kötött szerződésnek, ha a vásárló online érdeklődik, de offline vásárol, illetve akkor sem, ha offline érdeklődik, és online vásárol.
- Az itt nem szabályozott kérdésekre a PTK, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

5. Elállási jog 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján:
Önnek az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollévők között kötött szerződéskor 14 naptári napon belül joga van indokolás nélkül elállni az aktuális szerződéstől. Az elállási időszak a termék átvétele 1. naptól számított 14 nap elteltével jár le. A fogyasztó (Vevő) kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása, számla megőrzése. A visszaküldés a fent említett határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vevő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi, és ezt igazolni tudja.
Ha Ön elállási jogát gyakorolni kívánja, az aktuális szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatban (postán, faxon vagy e-mailben küldött levél útján) értesítenie kell bennünket. Levelében írja meg a vásárlás időpontját, számla sorszámát, termék átvételének időpontját és visszaküldésének módját.
Elállás alapját képező termék visszaküldésének címe:
Horizont Globe Kft. 6713 Szeged, Pf.: 240. vagy 6722 Szeged, Attila u. 12.
- Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a csomagfeladás és kiszállítást megelőzően is a vásárlástól elállni. Ezt a nyilatkozati igényét jelezheti e-mailen vagy telefonon cégünk központi telefonszámán (62/228-787 vagy 30/94-59-751). Ez elegendő és ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.
- Kérjük, ha még a kiszállítás előtt tudja, hogy mégsem kérné a megrendelt csomagot, tiszteljen meg bennünket, hogy időben jelzi ezt felénk, így cégünket felesleges szállítási költség kiadástól és plusz munkától kíméli meg. A nem átvett csomag oda-vissza futárszállítási költsége cégünket terheli.
- Az elállási határidő betartása céljából elegendő, ha Ön ezen időtartam lejárta előtt elküldi az elállás jogának gyakorlására vonatkozó értesítést és 14 napon belül megérkezik hozzánk az elállási jog alapját képező termék. Az elállás jogát képező hibátlan termék cégünkhöz való megérkezésekor felvesszük Önnel a kapcsolatot a további - alább leírt - folyamat céljából. A pénz visszaküldésének kezdeményezése kizárólag a termék visszaérkezése után lehetséges. Kérjük, a visszaküldött csomagban az eredeti számlát (stornó miatt) mellékelni szíveskedjék.
- Cégünk biztosítja a Vevőnek, hogy az elállási jogot képező terméket más a Vevő által kiválasztott termékre kicserélje. Termékcsere esetében egyszeri alkalommal cégünk vállalja az újbóli szállítási költséget is.
- Amennyiben a Vevő a terméket személyesen irodánkban vagy kiszállításkor személyesen vásárolta meg, akkor az elállási jog nem érvényesíthető.
- Ha az általunk forgalmazott termékek egyikét valamelyik viszonteladó partnerünknél vásárolta, akkor az elállási jog az eladó céget terheli, amely Önt közvetlenül kiszolgálta.
- A Eladó, Horizont Globe Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat és a szállítási költséget (egyéb esetben a termékcserét biztosítani) a vásárló részére megtéríteni.
- A Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. (Pl. az UV lámpán zselé maradvány található, vagy a csiszológép már megállapíthatóan használt, körömporral telített) Így ezek a termékek tovább már nem értékesíthetőek.
- A csomagolás és termék sérüléséből adódó költségek és a elállási alapot képező termék visszajuttatása a Vevőt terhelik. Utánvétellel vagy portóval visszaküldött csomagot nem tudunk átvenni, kizárólag ajánlott vagy normál postai küldeményeket.
- Viszonteladó partnereinktől terméket nem vásárolunk vissza, mivel azt haszonszerzési célból kedvezményes áron vásárolták, hogy azt üzletükben vagy kereskedelmi csatornájukon értékesítsék tovább saját Vevőiknek.
Az elállási jog feltétel nélkül gyakorolható a következő termékeknél, ha az adott termék gyári állapota igazolható: Elektromos berendezések (UV lámpa, csiszológépek, paraffin gépek, porelszívók) az ecsetek, (ha nem került használatra) díszítőanyagok, sablonok, körmös táskák és az összes egyéb kiegészítőnél amelynél a gyári csomagolás felbontásával a termék nem károsodik vagy nem kezdődik el a szavatossági idejének számítása.
A többi terméknél a vásárlástól való elállási jog gyakorlása a felbontatlan, használatlan és hiánytalan mennyiséghez, higiéniai (29 § e.) feltételéhez köthető.
Ezek a következők:
UV zselék, lakkzselék, Liquid, porcelán porok, egyéb folyadékok, fertőtlenítők, körömlakkok, kéz- és lábápoló krémek, műszempilla, műszempilla ragasztó, reszelők és az összes szavatossági idővel rendelkező műköröm alapanyagok, melyek a esetleges meggondolatlan vásárlás és a gyári csomagolás felbontása miatt tovább már nem értékesíthetők.

- Elállási nyilatkozat minta az ÁSZF oldal alján található. Természetesen minden helyzetben segítségére állunk.
Az elállás joghatásai:
Ha Ön eláll ettől (az aktuális megrendelés) a szerződéstől, az Öntől beérkezett minden kifizetést haladéktalanul, de legkésőbb az Ön aktuális szerződésétől való elállásra vonatkozó döntéséről szóló értesítésének és a visszaküldött termék(ek) kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítünk, ideértve a szállítási költséget is. A visszatérítés során ugyanazt a kifizetési módot alkalmazzuk, mint amelyet Ön az eredeti ügylet során alkalmazott, kivéve, ha Ön más kifizetési módhoz kifejezetten beleegyezését adja. A kifizetés előtt egyeztetünk Önnek. Ezen visszatérítés következményeképpen Önt semmilyen díj nem terheli.

6. Jótállás 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet és 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet alapján
- Az Eladó az általa eladott (ingó) 10.000,- forint bruttó érték feletti elektromos termékekre (UV lámpa, csiszológép, paraffin gép), típusoktól függően eltérhet, a hatályos jogszabályoknak megfelelő 12 hónap jótállási időt vállal (151/2003. IX.22. Korm. rendelet melléklete alapján) melyet a számlán is feltüntet. A jótállás érvényesítéséhez a vásárláshoz mellékelt számla elegendő.
- Jótállási idő az esetleges javítással egyidejűleg arányosan meghosszabbodik.
- Az Eladó a meghibásodott elektromos terméket 3 napon belül kicserélni köteles, ha az bizonyítható, hogy nem a Vevő vagy egy harmadik fél hibájából következett be.
- A jótállás a teljesítést követően 1 éven túl nem érvényesíthető.
- Az Eladó jótállási felelősségére a  97/2014. kormányrendeletben és az 19/2014 NGM rendeletben foglaltak az irányadóak.  
- A Horizont Globe Kft. áruházában kizárólag új, feladás előtt kipróbált, garanciális elektromos termékek kerülnek értékesítésre.
- Az eladó a megvásárolt hibás termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak és javításuk nem lehetséges. A termék cégünkhöz való visszajuttatásának költsége a Vevőt terheli. Az Eladó köteles a visszajuttatott garanciális termék javítását 15 (tizenöt) napon belül 49/2003 (VII. 30.) GKM rendelet alapján elvégezni vagy elvégeztetni. Ez a 15 napos határidő nem értelmezendő szorosan, indokolt esetben több időt is igénybe vehet a javítás. Ilyenkor a Vevőt azonnal értesítjük.
- Ha az adott meghibásodott termék 15 napon belül vagy egyáltalán nem javítható a Vevő igényelheti a termék cseréjét vételárának visszatérítését, de lehetőséget nyújtunk a vételár levásárlására is áruházunkból. A termék vételár visszatérítési módjáról a Vevő és az Eladó közösen döntenek.
- A Vevő által okozott sérülés, nem rendeltetésszerű használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, rongálás, meghibásodott elektromos csatlakozó ajzat, elemi kár, természeti csapás okozta károk miatt Cégünk felelősséget nem vállal.
A garanciális feltétel a bruttó 10.000,- forint alatti elektromos eszközökre, UV és egyéb izzókra, ecsetekre, reszelőkre, műszempillákra, díszítő anyagokra, kiegészítőkre, egyéb kopó használati kellékekre nem terjed ki.

7. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
A megjelenített termékek online áruházunkban megrendelhető, megvásárolható de személyesen is átvehető Szeged, Attila u. 12. szám alatt található szaküzletünkben. A termékárak végfelhasználói árak, de nem tartalmaznak házhozszállítási díjat. A termékek magyar nyelvű címkével ellátva. Csomagolási díjat nem számítunk fel. Szállítási díjakról a „Szállítási Információk” menüpontban talál bővebb információt.

Webáruházunkban feltüntettük minden termék pontos nevét, leírását, a termékek fotóit. A termékek adatlapján megjelenített képek a valóságot tükrözik, bizonyos esetekben viszont illusztrációként szerepelhetnek.

8. Rendelés menete
- Webáruházunkban lehetőség van regisztráció nélkül is vásárolni. Ilyen esetben a Vevő és az Eladó között nem jön létre üzlethelyiségen kívül a távollevő felek között kötött szerződés, mivel a regisztráció nélküli egyszeri vásárlások alkalmával nem tárolunk személyes adatokat a Vevő oldaláról, saját felhasználói fiók nem készül. Ez esetben a kosárba rakott termékek megvásárlásakor minden alkalommal ki kell tölteni a számlázáshoz és szállításhoz szükséges adatokat.
- Új vásárlóként, Önnek regisztrációval kell kezdeni. Ezt bal oldalt felül teheti meg a "Regisztráció" gombra kattintva. Itt a csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező. Kérjük, figyeljen arra, hogy minden mezőbe pontos adatot adjon meg. A számlázási és a szállítási cím kitöltésénél csak akkor adjon meg más szállítási címet, ha nem azonos a számlázási címével. Ha azonos, akkor elég a „Számlázási cím megegyezik a szállítási címmel” kockát bejelölni. Végezetül az adatmezők kitöltése után a 45/2014 (II.26.) korm. rendelet alapján az "Elfogadom a GlobeNails.hu általános szerződési feltételeit" kockát ki kell jelölnie, amely egyértelmű elfogadást jelez az Ön részéről. Kérjük, megrendelés előtt figyelmesen olvassa végig az ÁSZF menüpontot is. Regisztrációkor lehetősége van hírlevelünkre is feliratkozni, amelyet a "Feliratkozom a GlobeNails.hu hírlevelére" kocka kijelölésével tehet meg. Vevőt a megrendelt termékekért fizetési kötelezettség terheli, amely módját a fizetési lehetőségek közül a Vevő választja ki a neki megfelelő formában.

Sikeres regisztráció esetén köszönő üzenetet fog látni és a megadott e-mail címre elküldjük a visszaigazolást ennek létrejöttéről.

A felhasználónév és jelszó segítségével most már bármikor bejelentkezhet fiókjába. Saját fiókján belül módosíthatja adatait, de akár jelszavát is, megtekintheti rendeléseit.

A bal oldali termékoszlopban keresse meg a kívánt terméket, olvassa végig annak adatlapját, tekintse meg a termékképet, majd ha mindent rendben talál, tegye a kosárba. Ha a terméket nem tudja kosárba tenni, az azt jelenti, hogy jelenleg nincs raktáron. A kosár ablakban (weboldal jobb felső ablak) láthat egy automata számlálót, amely mutatja, hogy az ingyenes szállításhoz (22.900,- felett) mennyi összegben kell még vásárolnia. (Bővebb infó a „Fizetési lehetőségek” menüpontban).  A kosár megtekintésekor láthatja az Ön által megrendelt termék nevét, árát, mennyiségét. Ebben az ablakban tudja módosítani a megrendelt mennyiséget, meg tudja tekinteni még egyszer a terméket, de akár törölni is tudja azt.

A „vásárlás folytatása” gombra kattintva visszatérhet az áruházba és folytathatja a termékek böngészését, vásárlását. A „Tovább az adatok ellenőrzéséhez” gombra kattintva a rendszer végigviszi Önt a megrendelés lezárásáig. A "vissza" gombbal Ön bármikor visszaléphet az előző oldalra. Ez út folyamán kiválaszthatja az Önnek megfelelő fizetési és szállítási módot, legyen az előre utalás, utánvétes, személyes átvétel vagy Szeged kiszállítás lehetőség. Cégünk az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel, viszont a szállítási díj függhet a különböző csomagszállítási opció kiválasztásától.

Ezekről bővebben a „Fizetési lehetőségek” menüben olvashat.

Vásárlása végezetével a "Sikeres vásárlás" üzenet jelenik meg és e-mailben elküldjük a megrendelés visszaigazolását.

Amennyiben az aktuális visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidő alatt, de legkésőbb 48 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, az Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés, a Vevő és az Eladó közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A rendelésekről cégünk minden esetben AAM számlát állít ki, és a csomaggal együtt megküldi a Vásárlónak.

Adatbeviteli hibák javítása
Önnek a rendelés folyamán - termék mennyiség megváltoztatása, új termék a kosárba, termék törlése - de a személyes adataiban is lehetősége van bármikor az adatbeviteli hibákat kijavítani. Példa: Adatbeviteli hibának minősül egy termék téves kosárba helyezése vagy épp a szállítási cím elírása.

9. Megrendelések feldolgozása, teljesítés
A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9.00-16.00 óra között történik. Általános szállítási határidő, a visszaigazolástól számított 24-48 óra.

Saját raktárkészlettel rendelkezünk, így gyorsan kiszállításra kerül csomagja. Minden olyan esetben, amikor munkanapokon 11.00 óráig beérkezik megrendelése, pontos adatokat kapunk és a termék is raktáron található, aznap de legkésőbb a következő munkanapon küldjük rendelését futárszolgálat segítségével. Egyéb esetben (pl.: termék nincs raktáron) az Ön által megadott telefonszámon egyeztetünk a további lehetőségekről.
Csomagját Magyarországon belül bármilyen címre kérheti, akár napközben a munkahelyére is. A DPD futárszolgálat e-mailben értesíti Önt a csomag felvételéről és a várható kiszállítási napról. Munkatársuk három alkalommal próbálkozik a csomagot kézbesíteni, de általában már az első sikeresen teljesül. A harmadik alkalom után az át nem vett csomagot visszajuttatják részünkre.

10. Panaszkezelés
Minden olyan esetben, ha Önnek problémája, egyéb kérdése lenne, kérjük keressen bennünket elérhetőségünk egyikén.

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

11. További honlapok
Honlapunk az Ön kényelme és jobb kiszolgálása céljából további honlapok címeit (pl.: banner) tartalmazhatja, melyek az azokra történő kattintással érhetők el. Tekintettel arra, hogy cégünk ezen további honlapok tartalmát (független piaci szereplők) semmilyen eszközzel nem tudja befolyásolni, az azokban megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák teljes pontosságáért és azok Ön által szándékozott célra történő felhasználásra való alkalmasságáért a GlobeNails.hu - Horizont Globe Kft. - semmilyen felelősséget nem vállal, így az ezzel kapcsolatos kockázat teljes mértékben Önt terheli. Ennek megfelelően cégünk nem vállal felelősséget semmilyen, az ezek felhasználása kapcsán esetlegesen Önnél keletkező bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért illetve költségért, beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is.

12. A hírlevélre feliratkozó és regisztrált személy által tett nyilatkozat és adatvédelmi nyilatkozat
A hírlevélre bárki, saját, szabad döntése alapján, a jobb oldali sávban lévő ablakban feliratkozhat és a kiküldött levél alján lévő linkre (vagy közvetlen cégünknek írt e-mailben kérve) kattintva bármikor leiratkozhat.

Hírlevél feliratkozással vagy regisztrációnál a hírlevélhez szolgáló (előre nem kipipált) kijelölési lehetőséggel egyidejűleg a Vevő szabad döntésével hozzájárul, hogy adatait (név, e-mail cím) levelezési célból a Horizont Globe Kft., GlobeNails.hu kezelje és továbbítsa az I-Design Kft. (6723 Szeged, Hont F. u. 6/A) mint adatkezelő és adattároló részére. Ennek keretében cégünk üzleti ajánlatot, akciós híreket, reklámlevelet és egyéb információt juttassanak el elektronikus levelezési eszköz útján a Vevő által regisztrált e-mail címre. (1992. évi LXIII. törvény 3. §)
A hírlevélhez szükséges adatait bizalmasan kezeljük, azokat harmadik félnek nem adjuk át. Az Ön által megadott adatok: név, e-mail cím. Az adattárolás az I-Design Kft. szerverein történik.

A Hírlevél küldése határozatlan ideig vagy annak lemondásáig érvényes. Lemondáshoz a hírlevél alján található "Hírlevél lemondás" gombra kattintva rendszerünkben törlődik neve, e-mail címe így megszűnik a Hírlevél küldésének folyamata.

Információ az adatvédelemhez
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Info. tv.) 65. §-a alapján (NAIH) a  bejelentési kötelezettség alóli kivételeket az Info tv. 65. § (3) bekezdése tartalmazza.
Az Avtv. 30. §-ának a) pontja szerint (1992. évi LXIII 30. §) nem kell bejelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba azt az adatkezelést, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adatait tartalmazza. Ügyfélkapcsolat címén azt az adatkezelést nem kell az adatvédelmi nyilvántartásba bejelenteni, amelyek esetében

  • az adatokat közvetlenül az érintettektől veszik fel, vagyis a feliratkozást vagy a regisztrációt a felhasználó maga készíti,
  • az adatkezelés célja az érintett ügyfél számára ismert,
  • az adatokat csak az előre meghatározott céllal összefüggésben használják fel,
  • az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből
  • az érintett a webáruházban történő vásárlással egyidőben hozzájárul, hogy az általa megadott szállítási cím a futárnak kiszállítás céljából és annak idejéig átadásra kerül 

13. Irányadó jog:
A jelen tájékoztatóban foglalt, illetve a honlapunkon közölt feltételekre (beleértve a honlapon kínált termékeket, szolgáltatásokat, akciókat is) a magyar jog megfelelő rendelkezései az irányadók. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Jelen ÁSZF visszavonásig vagy módosításig érvényes.
Magyarország, 2018. 05. 25.

Kiegészítések:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján)

 (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Termék(ek) neve, számla sorszáma:

Szerződéskötés időpontja és átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt...

--------------------------------------------

Értelmező rendelkezések (Magyar Közlöny 2014. 30. szám):

4. §

E rendelet alkalmazásában:

1. Digitális adattartalom:
Digitális formában előállított vagy nyújtott adat;

2. Fogyasztó/Vevő: 
A Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó;

3. Járulékos szerződés:
Olyan fogyasztói szerződés, amely távollevők között vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez kapcsolódó egyéb termék értékesítésére, vagy szolgáltatás nyújtására irányul, amelyet a vállalkozás vagy a vállalkozással kötött megállapodás alapján harmadik személy nyújt;

4. Jótállás: 
A Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a  fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás;

5. Tartós adathordozó:
Olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a  neki címzett adatoknak az  adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a  tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a  papír, az  USB kulcs, a  CD-ROM, a  DVD, a  memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél (e-mail);

6. Távollévők között kötött szerződés:
Olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a  felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a  szerződés megkötése érdekében a  szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

7. Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz:
Olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében

–  szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a  címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

8. Termék:
Ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolog; terméknek minősül a  tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia;

9. Üzlethelyiség:
a)

bármely ingatlan, ahol a vállalkozás a tevékenységét állandó jelleggel folytatja;

b)
bármely ingó dolog, ahol a vállalkozás a tevékenységét szokásos jelleggel folytatja;

14. Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés:
Olyan fogyasztói szerződés,

a)
amelyet a  szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a  vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő  helyen kötöttek meg;

b)
amelyre vonatkozóan a  fogyasztó tett ajánlatot a  vállalkozásnak az  a)  pontban meghatározott körülmények között;

c)
amelyet a  vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a  fogyasztóval a  vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy

d)
amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése;

10. Vállalkozás:
A Polgári Törvénykönyvben meghatározott vállalkozás.

5. §

E rendelet alkalmazásában

a)
termék adásvételére irányuló szerződésnek minősül az  olyan, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés is, amely alapján a vállalkozás termék tulajdonjogának az átruházására is köteles;

b)
nem minősül üzlethelyiségen kívül kötött szerződésnek a vásáron, piacon és közterületen végzett értékesítő tevékenység.

 

 "Globe Nail System" copyright protected by Horizont Globe Ltd.

Készítette: I-Design Studio | www.i-design.hu | Minden jog fenntartva! | Weboldal üzemeltető